Truyện Ngắn

Nó thường là các câu truyện kể bằng văn xuôi và có xu hướng ngắn gọn, súc tích và hàm nghĩa. Thông thường truyện ngắn có độ dài chỉ từ vài dòng đến vài chục trang. Vì thế, tình huống truyện luôn là vấn đề quan trọng bậc nhất của nghệ thuật truyện ngắn.


Cập nhật lần cuối lúc