Light Novel

Light novel là một dòng tiểu thuyết Nhật Bản. Light novel thường được gọi tắt là ranobe hay rainobe.

Light Novel thường dài không quá 4-5 vạn từ, thường được xuất bản dưới dạng văn khố bản (bunkobon), và thường có hình minh họa. Nội dung truyện thường được đăng nhiều kỳ trên các tập san văn thơ trước khi xuất bản dưới dạng tập tiểu thuyết hoàn chỉnh.


Cập nhật lần cuối lúc