Khoa Ảo

Khoa Ảo, Khoa học viễn tưởng, Hư Cấu Giả Tưởng.

Truyện được sáng tạo bằng trí tưởng tượng lồng các hiện tượng khoa học như du hành trong thời gian và trong không gian xa Trái Đất hoặc các nội dung tưởng tượng khác để tiên đoán những tác dụng của tiến bộ khoa học và những trạng thái của thế giới tương lai.


Cập nhật lần cuối lúc