Thương Thiên Bạch Hạc

Thương Thiên Bạch Hạc (còn gọi là chim Cò, hay Cò già) là tác giả của các bộ [Thương Thiên Phách Huyết], [Dị Giới Quang Não Uy Long], [Vũ Thần], [Chiến Thiên], [Tạo Thần]


Cập nhật lần cuối lúc