Phương Tưởng

Phương Tưởng còn là tác giả của bộ "Tinh phong". Đây cũng là bộ đầu tay của Phương Tưởng, tiếp theo là "Sư sĩ truyền thuyết", "Tạp đồ"...

Theo Phương Tưởng thì tác phẩm đầu tay này viết không tốt, nhưng tác phẩm này cũng có khoảng thời gian 2 tháng đứng trong top các tác phẩm, là động lực để Phương Tưởng viết tiếp bộ "Sư sĩ truyền thuyết".

Phương Tưởng viết truyện rất chậm, đánh máy rất chậm, viết tới 600000 chữ mới không cần nhìn bàn phím, viết tới hơn 1 triệu chữ mà đánh máy còn sai rất nhiều.


Cập nhật lần cuối lúc