J.K. Rowling

Joanne "Jo" Rowling, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1965, bút danh là J. K. Rowling cư ngụ tại thủ đô Edinburgh,Scotland là tiểu thuyết gia người Anh, tác giả bộ truyện giả tưởng nổi tiếng Harry Potter với bút danh J. K. Rowling.


Cập nhật lần cuối lúc