doc truyen truyen chu ebook prc download full

Tối Cường Tu Tiên Hệ Thống

Ngưng Convert 2 Chương 863 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Dương Phù Vân, xuyên không đến dị giới.

Đạt được hệ thống trong tay trở thành siêu cấp cường giả.

Tinh thông vạn vật trên đời, cường giả trên đời cam chịu làm tiểu đệ của hắn.

Nữ nhân trên thế giới luôn mơ tưởng đến hắn, đều muốn ủy thân cùng hắn.

Hắn truy cầu là lực lượng siêu cấp. Mỹ nữ trên đời hắn liền muốn chiếm tất cả

5 chương truyện mới nhất