doc truyen truyen chu ebook prc download full

Hệ Thống Vô Cực Đế Vương

Đang cập nhật 3 Chương 2006 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Mang theo nghịch thiên Hệ Thống đến dị giới.

Lăng Thiên - Gặp được vận mệnh đời mình ở dị giới. Từ bây giờ bắt đầu nghịch thiên mà đi.

Vô tận mỹ nữ. Hắn đều muốn.

=-Hệ Thống Tu Luyện-=

1-Nhân cảnh
2-Chân cảnh
3-Huyền cảnh
4-Kim cảnh
5-Tôn cảnh
6-Thánh cảnh
7-Đế cảnh
8-Sinh Tử cảnh
9-Luân Hồi cảnh

Nhân Cảnh -> Đế Cảnh, mỗi tiểu cảnh giới tăng 10 năm thọ nguyên.

Sinh tử cảnh -> Luân Hồi cảnh, mỗi tiểu cảnh giới tăng 50 năm thọ nguyên.