doc truyen truyen chu ebook prc download full

Last Game: Glory

Đang cập nhật Convert 3 Chương 330 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Con người rơi vào một trò chơi của thần linh. Một trò chơi chỉ để mang lại những thú vui bằng chính sinh mạng của họ.

P/s: Lịch :Một chap/ tuần. Đôi khi sẽ không ra vì mình học 12 nên đôi khi sẽ không viết được.

5 chương truyện mới nhất