doc truyen truyen chu ebook prc download full

Trốn Ở Lãnh Cung Cẩu Thành Đại Lão

Đang cập nhật Convert 1 Chương 610 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Lý Mục xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, trở thành Hạ triều một cái tiểu thái giám, vốn cho rằng cả đời đau khổ. Không nghĩ tới thu hoạch được đánh dấu hệ thống.

Đinh, lãnh cung đánh dấu thành công, thu hoạch được « Tạo Hóa kinh ».

Đinh, Ngự Dược Phòng đánh dấu thành công, thu hoạch được Tiểu Hoàn đan.

Đinh, Tàng Thư Lâu đánh dấu thành công, thu hoạch được năm mươi năm công lực.

. . .

Căn cứ thế giới này rất nguy hiểm, không trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ không đi ra ý nghĩ.

Không nghĩ tới sáu mươi năm sau võ học thánh địa bạo loạn, vô số cao thủ giết vào Đại Hạ hoàng cung. . .

5 chương truyện mới nhất