doc truyen truyen chu ebook prc download full

Vũ Luyện Điên Phong - Bản dịch tiếp từ 2695
Vũ Luyện Điên Phong - Bản dịch tiếp từ 2695

Vũ Luyện Điên Phong - Bản dịch tiếp từ 2695

Đang cập nhật 4 Chương 440 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là bản dịch được edit lại từ convert trong TCT , cho nên sẽ có 1 số câu từ không thật sự chuẩn xác,
bản thân mình edit lại vì thật sự thích bộ này và muốn chia sẻ cho mọi người trong cộng đồng ,

5 chương truyện mới nhất