doc truyen truyen chu ebook prc download full

Vũ Luyện Điên Phong -Bản dịch tiếp

Đang cập nhật 2 Chương 268 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là bản dịch được edit lại từ convert trong TCT , cho nên sẽ có 1 số câu từ không thật sự chuẩn xác, bản thân mình edit lại vì thật sự thích bộ này và muốn chia sẻ cho mọi người trong cộng đồng

5 chương truyện mới nhất