Các truyện của Tofu

 • Vũ Luyện Điên Phong -Bản dịch tiếp

  Tác giả: Mạc Mặc

  2 Chương    08/10/2020 07:32

  Đây là bản dịch được edit lại từ convert trong TCT , cho nên sẽ có 1 số câu từ không thật sự chuẩn xác, bản thân mình edit lại vì thật sự thích bộ này và muốn chia sẻ cho mọi người trong cộng đồng...

 • Vũ Luyện Điên Phong - Bản dịch tiếp từ 2695

  Tác giả: Mặc Mặc

  4 Chương    08/10/2020 07:30

  Đây là bản dịch được edit lại từ convert trong TCT , cho nên sẽ có 1 số câu từ không thật sự chuẩn xác, bản thân mình edit lại vì thật sự thích bộ này và muốn chia sẻ cho mọi người trong cộng đồng , ...