doc truyen truyen chu ebook prc download full

Cứu thế chủ là gì? ( Harry Potter hắc hoá)
Cứu thế chủ là gì? ( Harry Potter hắc hoá)

Cứu thế chủ là gì? ( Harry Potter hắc hoá)

Đang cập nhật Convert 2 Chương 212 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Cứu thế chủ là gì? Ai cũng nói Harry là cứu thế chủ nhưng có ai từng hỏi cậu có muốn làm hay không... Ba mẹ hy sinh để cho Harry được sống chứ không phải đổi lại là cái danh cứu thế chủ gì gì đó.
Đổi lại nhận được gì... bị lão hiệu trưởng tính lên đầu, bị bạn thân phản bội... Thế giới này cậu không nợ họ gì cả chỉ có họ nợ cậu mà thôi... Merlin có mắt khi cho cậu trọng sinh lần nữa, cậu phải khiến thế giới này phải phục tùng cậu...

5 chương truyện mới nhất