doc truyen truyen chu ebook prc download full

Thiên Đạo Võng Du Chi Hải Tặc Dị Giới

Đang cập nhật 15 Chương 1962 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nơi đây là Địa Cầu cũng không phải là Địa Cầu, Tiêu Thương xuyên qua mà đến Địa Cầu đang trong thời đại Tân Thế Kỷ. Nhân loại đang phải đấu tranh chống lại Dị thú đến từ Dị giới để có thể sinh tồn.

Thiên Đạo Võng Du hoành không xuất thế, Hải Tặc Dị Giới tranh phong xưng bá, lấy sức mạnh trảm Dị thú, ngồi lên bảo tọa vương giả, hưởng thụ nhân sinh đỉnh phong.

Tân Thế Kỷ, ta Tiêu Thương tới.