doc truyen tien gia hoa pham tghp truyen chu ebook prc download full

Tiên Giả Hóa Phàm

Đang cập nhật 13 Chương 1229 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tổ tiên Hàn gia đời đời làm quan, nay xuống dốc, về ẩn cử, tránh xa khỏi thị phi quan trường. Hàn Phong là thư sinh duy nhất trong vùng đỗ đạt làm quan nhưng trên đường vào kinh nhậm chức thì gặp biến cố mất mạng. Ngã rẽ cuộc đời cho hắn xuyên không và mở ra một con đường tu tiên. Ở trong thế giới giết hoặc bị giết, một thư sinh nhỏ nhoi như hắn chỉ là một con kiến mà thôi.
.
.
.
"Không! Hàn Phong ta phải cố gắng sống sót! Ông trời đã cho ta một mạng để trả thù, ta sẽ sống sót trở về báo thù!"
.
.
Cảnh giới: Luyện Thể, Luyện Khí, Tụ Tâm, Tụ Nguyên, Linh Hải, Linh Thai, Linh Anh, Hóa Thần, Thiên Nhân, Hóa Phàm. Mỗi cảnh giới có 9 tầng, Thiên Nhân và Hóa Phàm có 13 tầng, mỗi tầng tượng trưng cho thất tình lục dục.