doc truyen truyen chu ebook prc download full

Chúa tể trở về hỗn đô thị

Đang cập nhật Convert 1 Chương 1205 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thiên giới chúa tể xé rách thời không trở về quá khứ bù đắp lại tâm cảnh của mình để bước ra một bước cuối cùng

Đây là truyện đầu mình viết nếu không hay mọi người đừng ném gạch

5 chương truyện mới nhất