doc truyen truyen chu ebook prc download full

Chương 218: Vs Dagruel - Phần 7Chương 219: Vs Dagruel - Phần 8 - Kết thúcChương 220: Vương đô hỗn loạnChương 221: Vương đô hỗn loạn - Anh hùng -Chương 222: Vương đô hỗn loạn - Biến cố -Chương 223: Vương đô hỗn loạn - Sơ tán -Chương 224: Vương đô hỗn loạn - Đánh bại -Chương 225: Xưng đế - Khúc cao tràoChương 226: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 1Chương 227: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 2Chương 228: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 3Chương 229: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 4Chương 230: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 5Chương 231: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 6Chương 232: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 7Chương 233: Cuộc xâm lược Mê Cung - Phần 8 - Kết thúcChương 234: Sự thống trị của Tổng lãnh thiên thầnChương 235: Tại lục địa phương bắc - Phần đầuChương 236: Tại lục địa phương bắc - Phần giữaChương 237: Tại lục địa phương bắc - Phần cuốiChương 238: Công lý và mâu thuẫnChương 239: Thiên thành vạn dặmChương 240: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 1Chương 241: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 2Chương 242: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 3Chương 243: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 4Chương 244: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 5Chương 245: Trận quyết chiến cuối cùng - Phần 6Chương 246: Rimuru vs Yuuki - Phần đầuChương 247: Rimuru vs Yuuki - Phần giữaChương 248: Rimuru vs Yuuki - Phần cuốiChương kết: Tái sinh thành . . .Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 1Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 2Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 3Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 4Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 5Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 6Ngoại chương: Màn tẩu thoát ngoạn mục của Rimuru - Phần 7