doc truyen truyen chu ebook prc download full

Nam nhân, đừng lại gần ta

Đang cập nhật Convert 13 Chương 2080 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Ban đầu
Nàng chỉ là cái xấu phì trạch nữ
Sau này
Nàng là một cái an an tĩnh tĩnh yêu nghiệt mỹ nhân phôi
Nàng chỉ muốn sống trôi qua trong yên lặng
nhưng...
Ông trời lại không cho nàng được như ý
Tổng tài, phú nhị đại, thái tử... luôn tìm cách để trở thành nam nhân bên người nàng
Vì...

5 chương truyện mới nhất