Các truyện của Trịnh Huỳnh Phúc Nhu

  • Xuyên Đến Dị Giới.Hê Thống Gamẹ Lmht

    Tác giả: Johny Trịnh

    0 Chương Convert    10/12/2017 06:30

    - Anh hùng Lmht kĩ năng, triệu hoán sư kĩ năng,vũ khí,ngọc,...Tất cả sẽ có trong bộ truyện này.Thể loại: xuyên không,dị giớiTg:( Mình mới bắt đầu ghi truyện mong mọi người thông cảm)...