Các truyện của KiemThan

 • Võng Du Chi Hỗn Nguyên Pháp Sư

  Tác giả: Tục Tả Thanh Xuân

  550 Chương Convert    22/05/2018 02:08

  Hỏa hệ ma pháp cuồng dã thô bạo, Lôi hệ Ma Pháp thần bí huyễn khốc, Thủy hệ ma pháp công phòng một thể, Thổ hệ ma pháp trầm ổn dày nặng... Các hệ ma pháp đều có chính mình độc nhất ...

 • Toàn Cầu Luận Kiếm

  Tác giả: Võng Lạc Hắc Hiệp

  250 Chương Convert    16/05/2018 14:55

  Trở lại Giang Hồ. . . Tinh phong huyết vũ! Truy đuổi 'Nhất Đế Nhị Hậu Tam Vương Thất Hầu' ba năm lâu Trần Khải Tâm; 《 Toàn Cầu Luận Kiếm ở Hoa Sơn 》 đại tái đêm trước, không ngờ bị âm hiểm tiểu nhân quá chén, sau đó bị lu&acir...