doc truyen truyen chu ebook prc download full

Trọng Sinh Hắc Ám Ngộ Không

Đang cập nhật Convert 5 Chương 25911 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Phong Thiên xuyên qua thành Tôn Ngộ Không, nhờ một cỗ lực lượng thần bí mà đạt được Trấn Ngục Phá Khung Thần Thể, hai đại tiên thể trong thập nhị tiên thể của Đế Bá kết hợp lại với nhau và được nâng lên một tầm cao mới

Ngoài ra còn có Lưu Ly Quang Minh Long Hổ Phật Thể tại thân. Hai đại thể chất kết hợp với nhau giúp Ngộ Không vừa tu phật vừa tu ma trở thành một tôn Ma Phật, chính tà hai bên, thiện ác phán xét, một bên là thiện, một bên là ác, trở thành thiện ác phán quan.

Tay phải cầm Minh Ngục Côn, tay trái cầm Thái Sơ Thiện Ác Trấn Ngục Bút, trấn áp các lộ đại thần, đại năng, diệt sạch Thánh Nhân, đánh lên Đại Đạo, đục thủng Hồng Mông.

Một tay lôi cả 1000 Thiên hà, 3000 Thế giới đánh tan kẻ thù, lực đạo thông thiên