doc truyen truyen chu ebook prc download full

Tam Quốc Chi Quân Sư Triệu Vân

Đang cập nhật 5 Chương 2643 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Thanh niên sát thủ số 1 thế giới, tinh thông 18 loại vũ khí, nhưng lại chỉ đạt được 3 loại đại tông sư, là 'súng, thương và kiếm.

Trong một lần đi ám sát, bị ám toán bỏ mình. Bất ngờ được trời phù hộ, hồn xuyên hán mạt, trỡ thành ngân bào tiểu tướng Triệu Vân, Triệu Tử Long? Từ đó đi trên con đường không biết kết quả.

(Nhân vật đơn thuần hư cấu, nếu giống thì xin lỗi)

Nhắc nhỡ: Bé không quen lịch sử nên mấy anh chị em đọc có sai gj thì nói bé nha, ( bé nhi xin cảm ơn trước)

Nhi xuất phẩm, tất tinh chúc

5 chương truyện mới nhất