doc truyen truyen chu ebook prc download full

Vạn Giới Tiêu Dao Chi Nhân 18+

Đang cập nhật 227 Chương 69905 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Main : Nhất Đan
Truyện nói về xuyên không vạn giới hành trình .
Võ Hiệp -> Tiên Hiệp-> Không Huyễn -> Hư Huyễn -> ???

Main là người có võ nghệ cao siêu , nhưng có một tấm lòng trất ẩn .
Vì thế cả con đường dài của main đều theo một phương trâm * Lấy Đức Phục Nhân , Lấy Thuyết Pháp Phục Người * làm góc của cội nguồn cuộc sống .

=> Truyện không có chém giết , càng không có thù hận hay máu tanh mưa máu ... nhẹ nhàng êm đẹp !

Chap 1 :Tiếu Ngạo Giang Hồ .Chap 2 : Ma Chủng Uy Lực .Chap 3 : Tính Toán Tương LaiChap 4 : Đại Hồng Bao - Ninh Trung Tắc .Chap 5 : Giáo Hóa Phật Pháp .Chap 6 : Lưu Chính Phong .Chap 7 : Thế Cờ .Chap 8 : Lưu Tinh Nhi - Lưu Tiểu Thư .Chap 9 : Cấu Kết Ma Giáo .Chap 10 : Kịch TínhChap 11 : Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân .Chap 12 : Chính Tà !Chap 13 : Nhậm Doanh Doanh .Chap 14 :Nhạc Linh San .Chap 15 : Trò Chơi Với Mẹ Con .Chap 16 : Làm người tốt , có phước tốt !Chap 17 : Ngọc Nữ Tâm Kinh .Chap 18 : Dương Quá Vào Cuộc .Chap 19 :Tâm như Chỉ Thủy .Chap 20 : Trách Nhiệm !Chap 21 : Khổ Tâm Của Người TốtChap 22 : Đồng hóa Tiểu Long Nữ .Chap 23 : Cảm nhận Biến Số .Chap 24 : Nhận Thưởng Phong Phú !Chap 25 : Tính Kế Quách Tĩnh .Chap 26 : Hoàn Nhan Bình và Gia Luật Yến .Chap 27 : Lục gia trang chi biến .Chap 28 : Kim Luân Pháp VươngChap 29 : Hoắc Đô .Chap 30 : Chu Tử Liễu .Chap 31 : Tiểu nhân của Hoắc Đô .Chap 32 : SRS -A2 xuất kích .Chap 33 : Chạy đua với dòng thời gian .Chap 34 : Dragon King .Chap 35 : Thơ :" Đâm Lén "Chap 36 : Đao Bạch Phượng quyết tâm .Chap 37 : Quyết Tâm .Chap 38 : Đại Hội Đi Tìm Vợ .Chap 39 : Có Biến .Chap 40 : Trung Nguyên .Chap 41 : Đắng Lòng Thanh Niên .Chap 42 : Bao Bất Đồng và Phong Bá Ác .Chap 43 : Trúng Độc .Chap 44 : Kiều Phong xuất thủ .Chap 45 : Bạch Thế Kính .Chap 46 : Toàn Quan Thanh .Chap 47 : Toàn Quan Thánh (2) .Chap 48 : Tiêu Phong Thân Phận .Chap 49 : Trung Thực Tất Khổ .Chap 50 : Đàm Công và Đàm Bà .