doc truyen truyen chu ebook prc download full

Hệ thống thay đổi vận mệnh

Ngưng 7 Chương 1674 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Hệ thống cho phép ký chủ thay đổi vận mệnh bản thân cũng như người khác.

Ký chủ có nhiệm vụ thay đổi vận mệnh có sẵn của nhân vật trong tiểu thuyết.

Ah... Ký chủ, đó là bí kíp của nhân vật chính!

Không được, đó là người phụ nữ định trước của nhân vật chính!

Ký chủ! Xin hãy... Ahhhh

5 chương truyện mới nhất