doc truyen truyen chu ebook prc download full

Võng Du Chi Dâm Thú Điều Giáo Sư

Hoàn thành Convert 26 Chương 40549 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

"Không cần... Van cầu ngươi... Không cần..." Mắt thấy Lôi Khắc ti cầm trong tay khăn mặt dần dần tới gần, hi lan một bên cầu xin tha thứ, một bên giùng giằng, ý đồ tránh ra thằng khóa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn có như thế nào kiếm được mở.
Lôi Khắc ti tay của khăn đã đến gần rồi hi lan mặt của, thiếu nữ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nàng toàn thân run rẩy, hai chân run lên, vàng óng ánh nước tiểu theo bắp đùi của nàng chảy xuống, cô gái cư nhiên bị sợ thất cấm.