doc truyen truyen chu ebook prc download full

Hệ Thống Hồng Trần

Đang cập nhật 14 Chương 4741 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

× Hệ Thống Tu Luyện:

"Tu luyện 10 tầng mới có thể đột phá 1 cảnh giới."

- Đấu Tử
- Đấu Đồ
- Đấu Giả
- Đấu Sư
- Đại Đấu Sư
- Đấu Tông

" muốn đột phá Đấu Tông phải được Thiên địa thừa nhận chia làm Thập sắc thải liên hoặc dùng Thiên Vị Quả. "

- Đấu Quân
- Đấu Linh
- Đấu Hồn
- Đấu Vương
- Đấu Hoàng
- Đấu Đế
- Đấu Tôn

" Muốn đột phá Đấu Thánh phải có Thánh Nhân Chi Vị. "

- Đấu Thánh
- ...

× Hệ Thống Luyện Thể

+ Thân Thể Cảnh:

- Luyện Bì
- Luyện Nhục
- Luyện Cốt
- Luyện Tạng
- Luyện Tủy

+ Rèn Khiếu Huyệt:

- Khiếu Huyệt ----> 1080 Khiếu Huyệt

+ Luyện Thể phân cấp độ bằng tu Luyện:

- Thân Thể Đấu Tử
- Thân Thể Đấu Đồ
- Thân Thể Đấu Giả
- Thân Thể Đấu Sư
- Thân Thể Đại Đấu Sư
- Thân Thể Đấu Tông
- Thân Thể Đấu Quân
- Thân Thể Đấu Hồn
- Thân Thể Đấu Linh
- Thân Thể Đấu Vương
- Thân Thể Đấu Hoàng
- Thân Thể Đấu Đế
- Thân Thể Đấu Tôn
- Thân Thể Đấu Thánh
- ...

× Cảnh giới Linh Hồn.

- Phàm Cảnh
- Linh Cảnh
- Nhân Cảnh
- Nguyên Anh Cảnh
- Tiên Cảnh
- Hồn Cảnh
- Đế Cảnh
- Thiên Cảnh
-Thánh Cảnh
- ...

+ Bắt đầu cuộc sống mới có dàn haram hùng hậu và mạnh mẽ như:

- Người không ra người quỷ không ra quỷ, từ một nhà khoa học thiên tài người người kính ngưỡng, lại biến thành thành đại ma đầu hoặc nhà khoa học điên người người nghe tên vô cùng sợ hãi, coi mạng người như cỏ rác. Cuối cùng giác ngộ về bản thân, nhưng không may lại bị tại nạn mà chết. Xuyên không đầu thai làm lại cuộc đời mới cuộc sống mới.

Phó Bản.

(Ỷ Thiên Đồ Long Ký) ====> (Tiếu Ngạo Giang Hồ) ====> ( Xạ Điêu Thần Điêu) ====> (Thiên Long Bát Bộ) .....

Khi Tiến Vào Phó Bản điều đầu tiên là thu hết em gái xinh đẹp, mỹ nữ phải thu, mỹ phụ phải thu, loli cũng phải thu, dị tộc nhất thiết phải thu.