doc truyen truyen chu ebook prc download full

Trùng Sinh Quyền Năng Đại Hệ Thống

Đang cập nhật 6 Chương 966 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Tần Thiên trùng sinh. Được bóng đen thần bí trao cho con mắt tràn ngập sức mạnh, cùng với hệ thống quét ngang Chư Thiên Vạn Giới.

Cái gì thiên chi kiêu tử đều cho ta chà đạp dưới chân.

Nữ nhân xinh đẹp trên thiên hạ luôn luôn quấn quýt bên cạnh ta.

Huyền Thiên đại lục cảnh giới chia: Võ Đồ, Võ Giả, Võ Sư, Võ Linh, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Thánh, Võ Thần, Võ Đế. Mỗi cảnh giới phân chia thành mười tầng cảnh giới.

5 chương truyện mới nhất