doc truyen truyen chu ebook prc download full

Vạn Giới Tối Cường Chủ Giác Hệ Thống

Đang cập nhật 253 Chương 22287 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Xuyên việt vạn giới, đạt được vạn giới tối cường nhân vật chính hệ thống, từ đây bước trên tối cường nhân vật chính đường!

Tiểu Long Nữ, Vương Ngữ Yên, Sư Phi Huyên, Cửu Thiên Huyền Nữ, Ngoan Nhân Đại Đế... Hết thảy đều là của ta!

Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Chưởng, Trường Sinh Quyết, Thôn Thiên Ma Công... Hết thảy cũng là của ta!

Xưng bá tứ hải, hoành tảo bát hoang, chư thiên vạn giới, duy ngã độc tôn!

Chương 1: Tối cường nhân vật chính hệ thốngChương 02: Tân nhân trưởng thành gói quàChương 03: Sơ ngộ Tiểu Long NữChương 04: Ta là sư huynh ngươi (bên trên )Chương 05: Ta là sư huynh ngươi (Hạ)Chương 06: Một con thỏ nướng đề thăng độ hảo cảmChương 07: Bên trên Cổ Hàn ngọcChương 08: Thiếu niên Dương QuáChương 09: Diệp Phong thu đồ đệChương 10: Tiểu Long Nữ xuất thủChương 11: Diệp Phong hiển uy (bên trên )Chương 12: Diệp Phong hiển uy (bên trong )Chương 13: Diệp Phong hiển uy (Hạ)Chương 14: Âu Dương Phong (bên trên )Chương 15: Âu Dương Phong (Hạ)Chương 16: Sư muội, về sau sư huynh rửa cho ngươi y làm cơmChương 17: Ngọc Nữ Tâm KinhChương 18: Bang Tiểu Long Nữ giặt quần áo (a! A! )Chương 19: Tu Luyện Ngọc nữ tâm kinh (bên trên )Chương 20: Tu Luyện Ngọc nữ tâm kinh (Hạ)Chương 21: Ngọc Nữ Tâm Kinh, tu luyện thành công! (! )Chương 22: Rút thưởng hệ thốngChương 23: Cái gì đồng nát mánh khóe ? (mới một Chu Trùng bảng, ! )Chương 24: Rút thưởng hệ thống, ngươi có thể hay không đáng tin một chút ? (canh thứ nhất )Chương 25: Rút ra Cửu Dương Thần Công (phần 2! )Chương 26: Tu vi tăng vọt (canh thứ ba )Chương 27: Ngươi không tin, ta có biện pháp nào ? (canh thứ tư )Chương 28: Song kiếm hợp bích (canh thứ năm )Chương 29: Tiểu Long Nữ lời thề, phá! (vì 500v thu tăng thêm )Chương 30: Cố chấp Lý Mạc Sầu (canh thứ nhất )Chương 31: Trùng Dương trọn đời, không kém ai! (phần 2! )Chương 32: Cửu Âm Chân Kinh (canh thứ ba! )Chương 33: Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp bách ? (canh thứ tư )Chương 34: Liền sợ ngươi không mắc lừa! (canh thứ nhất )Chương 35: Toàn diện khắc chế (vì 1000v tăng thêm )Chương 36: Đùa giỡn Lý Mạc Sầu (phần 2! )Chương 37: Người không biết can đảm (canh thứ ba! )Chương 38: Lại đùa giỡn Lý Mạc Sầu (canh thứ tư! )Chương 39: Lý Mạc Sầu mặt khác (canh thứ nhất! )Chương 40: Đại khai sát giới (bên trên )(phần 2! )Chương 41: Đại khai sát giới (Hạ)(canh thứ ba )Chương 42: Bức cung (canh thứ tư! )Chương 43: Bản đầy đủ Cửu Âm Chân Kinh (bên trên )(canh thứ nhất! )Chương 44: Bản đầy đủ Cửu Âm Chân Kinh (Hạ)(vì 1500v tăng thêm! )Chương 45: Chỉ điểm Tiểu Long Nữ (phần 2! )Chương 46: Sơ nhập giang hồ (canh thứ ba! )Chương 47: Lục Vô Song (canh thứ nhất! )Chương 48: Ngươi nên bảo chúng ta sư thúc! (phần 2! )Chương 49: Ba người đồng hành (vì 2000v thu tăng thêm! )Chương 50: Nam Hải thần ni (canh thứ ba! )