Cài Đặt Giao Diện

Đây là đoạn văn bản mẫu nó để hiển thị mẫu cho cài đặt ở bên dưới. Đây là một liên kết.

Bạn có thể cài đặt màu nền, màu chữ, kích cỡ chữ, ...

Có thể nhấn Reset để trở lại cài đặt mặc định...