doc truyen truyen chu ebook prc download full

Thiên Đạo Tịch Thần

Đang cập nhật 11 Chương 1251 lượt đọc

reportcommentshare

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Nguồn: Tàng Thư Truyện -> http://tangthutruyen.atwebpages.com

Vô Tận đại lục, là nơi tu tiên giả tung hoành, toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn, không ai biết Vô Tận đại lục lớn đến mức nào, họ chỉ biết nơi này có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc và một số siêu cấp cổ tộc khác.

Nơi này danh san khắp chốn, động thiên phúc địa nhiều vô số kể. Trong đó tồn tại không ít cấm địa thượng cổ và di cảnh.

Trong những năm tháng xa xưa vô tận, lời đồn về Thần Tiên có thể trường sinh bất tử vẫn truyền từ đời này sang đời khác. Nhân loại đối với điều này, rất tin không chút nghi ngờ.

Trong Vô Tận đại lục có ba nghìn tả đạo, tám trăm bàng môn, một trăm lẻ tám thượng môn. Tu sĩ ở cái thời đại này đông như kiến, tùy tiện ngó một cái là có một đống.

Tu sĩ tay mang ngũ hành, chân giẫm âm dương, siêu thoát sinh tử luân hồi, một lòng truy cầu đại đạo vĩnh hằng trong truyền thuyết.

5 chương truyện mới nhất