doc truyen your life is around you yliay truyen chu ebook prc download full

Your Life Is Around You

Hoàn thành 46 Chương 6882 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Câu chuyện xoay xung quanh những ngày tháng cuối cấp của một cô bé 15 tuổi...

Giản dị, ngắn gọn và chân thực!

_Hướng về tương lai, nhưng đừng quên ngoảnh lại nhìn quá khứ_

Ngày Thứ Nhất! Ngày Thứ Hai! Ngày Thứ Ba! Ngày Thứ Tư: Đêm Nôel Ảm Đạm! Ngày Chủ Nhật! Ngày Chương 6: Sinh Nhật Của Cô Giáo! Ngày Thứ Sáu (2): Tình Cảm Rạn Nứt! Ngày Thứ Sáu (3): Tình Cảm Rạn Nứt! Ngày Chương 7: Trước Ngày Thi Hsg Ngày Chương 8: Cuối Năm Ngày Thứ Chín Ngày Thứ Mười! Ngoại Truyện 1: Một Chân Đạp Hai Thuyền! Ngày Chương 11: Thừa Nhận Giới Tính! Ngày Chương 12: Tháng Vô Duyên Của Thần Cupid! Ngày Chương 13: Thi Nghề! Ngày Thứ Mười Bốn (1): Sinh Nhật Ngày Thứ Mười Bốn (2): Sinh Nhật Ngày Thứ Mười Lăm Ngày Thứ Mười Sau: Kết Quả! Ngày Chương 17: Lạnh! Lạnh! Lạnh! Ngoại Truyện 2 Ngày Thứ Mười Tám Ngoại Truyện 3: Cuộc Sống Là Những Khó Khăn, Vất Vả! Ngày Chương 19: Kỳ Nghỉ Tết Ngày Thứ Hai Mươi Ngày Chương 21: Môn Nhạc! Ngày Chương 22: Môn Lý! Ngày Chương 23: Đánh Nhau! Ngày Thứ Hai Mươi Tư Ngày Thứ Hai Mươi Lăm Ngày Chương 26: Mặt Trăng Đẹp Quá Nhỉ? (1) Ngày Chương 26: Mặt Trăng Đẹp Quá Nhỉ? (2) Ngày Chương 27: Thất Tình! Ngày Chương 28: Mục Tiêu! Ngày Thứ Hai Mươi Chín Ngày Thứ Ba Mươi Ngày Chương 31: Bạn Thân Khác Giới! Ngày Chương 32: Học Tiếng Nhật! Ngày Chương 33: Tham Quan! Ngày Thứ Ba Mươi Tư: Thi Học Kỳ Cuối Năm! Ngày Thứ Ba Mươi Lăm Ngày Chương 36: Ngày Dài (1) Ngày Chương 36: Ngày Dài (2) Ngày Chương 36: Ngày Dài (3) Ngày Cuối Cùng: 1440 Ngày Bên Nhau [Kết]