truyen your life is around you yliay ebook prc download full

Your Life Is Around You

Hoàn thành 46 Chương 1249 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Câu chuyện xoay xung quanh những ngày tháng cuối cấp của một cô bé 15 tuổi...

Giản dị, ngắn gọn và chân thực!

_Hướng về tương lai, nhưng đừng quên ngoảnh lại nhìn quá khứ_

Ngày Thứ Nhất! Ngày Thứ Hai! Ngày Thứ Ba! Ngày Thứ Tư: Đêm Nôel Ảm Đạm! Ngày Chủ Nhật! Ngày Chương 6: Sinh Nhật Của Cô Giáo! Ngày Thứ Sáu (2): Tình Cảm Rạn Nứt! Ngày Thứ Sáu (3): Tình Cảm Rạn Nứt! Ngày Chương 7: Trước Ngày Thi Hsg Ngày Chương 8: Cuối Năm Ngày Thứ Chín Ngày Thứ Mười! Ngoại Truyện 1: Một Chân Đạp Hai Thuyền! Ngày Chương 11: Thừa Nhận Giới Tính! Ngày Chương 12: Tháng Vô Duyên Của Thần Cupid! Ngày Chương 13: Thi Nghề! Ngày Thứ Mười Bốn (1): Sinh Nhật Ngày Thứ Mười Bốn (2): Sinh Nhật Ngày Thứ Mười Lăm Ngày Thứ Mười Sau: Kết Quả! Ngày Chương 17: Lạnh! Lạnh! Lạnh! Ngoại Truyện 2 Ngày Thứ Mười Tám Ngoại Truyện 3: Cuộc Sống Là Những Khó Khăn, Vất Vả! Ngày Chương 19: Kỳ Nghỉ Tết Ngày Thứ Hai Mươi Ngày Chương 21: Môn Nhạc! Ngày Chương 22: Môn Lý! Ngày Chương 23: Đánh Nhau! Ngày Thứ Hai Mươi Tư Ngày Thứ Hai Mươi Lăm Ngày Chương 26: Mặt Trăng Đẹp Quá Nhỉ? (1) Ngày Chương 26: Mặt Trăng Đẹp Quá Nhỉ? (2) Ngày Chương 27: Thất Tình! Ngày Chương 28: Mục Tiêu! Ngày Thứ Hai Mươi Chín Ngày Thứ Ba Mươi Ngày Chương 31: Bạn Thân Khác Giới! Ngày Chương 32: Học Tiếng Nhật! Ngày Chương 33: Tham Quan! Ngày Thứ Ba Mươi Tư: Thi Học Kỳ Cuối Năm! Ngày Thứ Ba Mươi Lăm Ngày Chương 36: Ngày Dài (1) Ngày Chương 36: Ngày Dài (2) Ngày Chương 36: Ngày Dài (3) Ngày Cuối Cùng: 1440 Ngày Bên Nhau [Kết]