doc truyen yeu ho loan the yhlt truyen chu ebook prc download full

Yêu Hồ Loạn Thế

Hoàn thành 143 Chương 14083 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là một câu truyện có kết câu tình tiết không hề mới (xung quanh nhân vật chính đi báo thù cho cha mẹ...). Nhưng trong câu truyện, tác giả đã xây dựng chau chuốt cho nhân vật chính tình cảm vô cùng phong phú! Đặc biệt là tình bằng hữu, tình bằng hữu giữa kiếm hoàng và yêu hoàng ko đẹp sao? Hi vọng rằng khi đọc xong câu truyện này, sẽ để lại một ít dư âm nào đó trong mọi người!

Người thì như thế nào? Yêu thì như thế nào? Trời đất đã sinh ra yêu quái nhất tộc, tại sao một đám tiên nhân và con người lại không bằng lòng, chẳng lẽ yêu thì không có quyền lợi sinh tồn sao? Nếu trời đã mù, ta đây nghịch thiên!

Nếu nhân tiên vô đạo, ta đây thí thần! Tru tiên!

Như thế thì thế nào? Ta đây là yêu! Ta muốn tất cả sinh linh trên tam giới lục đạo phải mở to mắt ra nhìn, yêu cũng có tôn nghiêm của yêu, yêu tuyệt đối không chịu khi nhục!

Ta sẽ mang tinh phong huyết vũ đến cho tam giới lục đạo, ta muốn cái thế giới này huyết lãng đào thiên!

Ta sẽ để cho toàn thiên hạ đời đời nhớ kỹ tên ta!

---Yêu Hồ.

Chương 1: Cô độc thiếu niên Chương 2: Thân thế chi mê Chương 3: Tử Vũ đích dị biến Chương 4: Huynh đệ tình nghĩa Chương 5: Tai họa bất ngờ Chương 6: Lạp tháp đạo sĩ Chương 7: Côn Lôn Ngọc Hư Chương 8: Thu đồ phong ba Chương 9: Bái sư học nghệ Chương 10: Đại sư truyền công Chương 11: Côn Lôn tu chân Chương 12: Tiến bộ thần tốc Chương 13: Sơ ngộ Tử Huyên Chương 14: Anh hùng cứu mỹ nhân Chương 15: Kỳ dị hồng châu Chương 16: Kinh kiến cự mãng Chương 17: Nguyên anh chi kỳ Chương 18: Ngự kiếm phi hành Chương 19: Âm mưa đen tối Chương 20: Băng tuyền kì ngộ Chương 21: Phúc diệc thị họa Chương 22: Ma Đao xuất thế Chương 23: Thế giới của thần Chương 24: Tử Vũ trở về Chương 25: Chân tướng đại bạch Chương 26: Xúc tất trường đàm Chương 27: Sư môn khổ trung Chương 28: Hung hiểm ám chiến Chương 29: Ma Đao bạo phát Chương 30: Tả hữu lưỡng nan Chương 31: Thương trọng nan dũ Chương 32: Hạo Nhiên di ngôn Chương 33: Hồi thủ vãng sự Chương 34: Thiếu nữ tâm phi Chương 35: Phê mệnh Chương 36: Ngọc Hư tàng thư các (Thượng) Chương 37: Ngọc Hư tàng thư các (Hạ) Chương 38: Sơ luyện chưởng quyết Chương 39: Thần bí Bách Linh Chương 40: Sơ ngộ võ đạo Chương 41: Nhập thế danh đan Chương 1: Hữu tình như tửu Chương 2: Ý ngoại cứu viện Chương 3: Chiến tranh bắt đầu Chương 4: Huyết chiến nơi hẻm núi Chương 5: Cầu sinh đối sách Chương 6: Ám sát kế hoạch Chương 7: Dạ tập Chương 8: Thế lực quật khởi Chương 9: Sơn trại nguy cơ