doc truyen yeu cung yc truyen chu ebook prc download full

Yêu Cung

Hoàn thành 1220 Chương 580353 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Đây là một câu chuyện xưa của Yêu Cung thủ, một chức nghiệp khác biệt, một truyền kỳ khác biệt!

Hắn không có thiên phú tài trí hơn người, hắn không có phong phạm bá vương kinh sợ lòng người, hắn có được chỉ là một viên yêu đan không giống người thường!

Thiên tài? Ta không phải là thiên tài, bởi vì ta là chung kết giả của thiên tài!

Các vị thiên tài, cố gắng tu luyện đi, bởi vì chỉ khi các ngươi cố gắng tu luyện, ta mới trưởng thành nhanh hơn…

Chương 1: Giác ngộ của cung thủ (thượng). Chương 2: Giác ngộ của cung thủ (hạ) Chương 3: Thám báo của Tây Kỳ Chương 4: Một mũi tên phong hầu Chương 5: Một mũi tên trúng hai con nhạn Chương 6: Mũi tên tiên đoán Chương 7: Lăng Túc Chương 8: Xem vết thương không hiểu Chương 9: Xem vết thương không hiểu (hạ) Chương 10: Vai trái và vai phải Chương 11: Một phát bắn hai mũi tên Chương 12: Lời mời trịnh trọng Chương 13: Lời mời trịnh trọng (hạ) Chương 14: Chim ưng đưa tin Chương 15: Người ngã ngựa đổ Chương 16: Bắt giặc bắt vua trước Chương 17: Giết chết toàn bộ Chương 18: Chiến tích khó có thể tin được (thượng) Chương 19: Chiến tích khó có thể tin được (hạ) Chương 20: Lại thấy chim ưng đưa tin Chương 21: Cương quyết từ bỏ Chương 22: Lăng Trung Thiên chấn động Chương 23: Tam Lăng Tiễn Chương 24: Phản kích Chương 25: Tàn quân Chương 26: Thứ Kiêu Cung (thượng) Chương 27: Thứ Kiêu Cung (hạ) Chương 28: Trên đường xâm nhập Chương 29: Lính tuần tra Chương 30: Một người biểu diễn Chương 31: Chim ưng bay đầy trời Chương 32: Quân địch không thể giải thích được Chương 33: Không mò ra Chương 34: Hạ chiến thư Chương 35: Bắn trước trận Chương 36: Hoàn toàn đè chết Chương 37: Doạ ra thời cơ chiến đấu Chương 38: Kỵ binh từ phía sau lưng xông ra (thượng) Chương 39: Kỵ binh từ phía sau lưng xông ra (hạ) Chương 40: Một cung bắn bốn mũi tên Chương 41: Siêu Xayda. Chương 42: Lục địa thần tiên Chương 43: Hồ đồ Chương 44: Tu luyện giả là gì. Chương 45: Hóa Yêu Quyết Chương 46: Hóa Yêu Quyết (hạ) Chương 47: Tạm thời nghỉ ngơi. Chương 48: Khởi hành Chương 49: Chiến trận đao nhọn Chương 50: Tam sát