doc truyen yen thap tam ytt truyen chu ebook prc download full

Yến Thập Tam

Hoàn thành 47 Chương 3290 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nhất kiếm xuyên tâm Chương 2: Thời lai vận chuyển Chương 3: Cửu toàn bất toàn Chương 4: Si nữ tình hận Chương 5: Sư tử khai đấu Chương 6: Phi lai điển phúc Chương 7: Họa thượng thân lai Chương 8: Say mèm như đất Chương 9: Giấu kín không lộ Chương 10: Kiếm còn người còn Chương 11: Lãng tử bạt hồn Chương 12: Tình sâu như biển Chương 13: Quân sư áo xanh Chương 14: Có chỗ dựa mà còn ngại gì Chương 15: Việc đời bất thường Chương 16: Không bằng chó lợn Chương 17: Giấu kín chẳng lộ Chương 18: Rõ ràng hai người Chương 19: Mối giao tình Quản Trọng, Bão Thúc Nha Chương 20: Điềm báo chẳng lành Chương 21: Đội Hắc Sát kinh khủng Chương 22: Thân pháp kỳ ảo Chương 23: Mộ Dung ở Giang Nam Chương 24: Trời long đất lở Chương 25: Ta tha vì ai Chương 26: Xa lâu gặp lại Chương 27: Gần ngắn xa dài Chương 28: Trải trăm trận đánh Chương 29: Hoạn nạn cùng chịu Chương 30: Kiếm khách Thiên Hồng Chương 31: Mang lòng tìm chết Chương 32: Chủ tâm đã sẵn Chương 33: Máu rửa Hồng Kỳ Chương 34: Thiết Kỵ Khoái Kiếm Chương 35: Một đóa hoa ngọc châu Chương 36: Vui gặp tri kỷ Chương 37: Nhìn thấu lẽ sống chết Chương 38: Miệng chặt bút chém Chương 39: Cược kiếm quyết thắng Chương 40: Mưu đồ ở trước Chương 41: Coi nhẹ sống chết Chương 42: Đường cùng sống lại Chương 43: Thông tỏ ngõ ngành Chương 44: Kiếm đoạt mạng Chương 45: Đối thủ gặp nhau Chương 46: Mối ngờ khó giải Chương 47: Nhạt nhẽo danh lợi