doc truyen y thong giang son ban dich ytgs bd ytgsbd truyen chu ebook prc download full

Y Thống Giang Sơn (Bản dịch)
Y Thống Giang Sơn (Bản dịch)

Y Thống Giang Sơn (Bản dịch)

Tác giả: Thạch Chương Ngư Thể loại: Lịch Sử Nguồn: http://bachngocsach.com/

Đang cập nhật 284 Chương 22791 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Một thầy thuốc kiếp trước lao lực mà chết chuyển thế tới nhà một đệ nhất gian thần của Đại Khang, nhập vào người một thiếu niên thiểu năng câm điếc hơn mười sáu năm, cuối cùng đó là vận may của hắn hay vẫn là bất hạnh, kiếp trước sống quá mệt mỏi, kiếp này muốn vợ đẹp con xinh, cháu chắt quây quần, tùy tùy tiện tiện đóng vai gã con nhà giàu này sống qua ngày, không ngờ gia cảnh lại sa sút, một gã quan cửu phẩm tép riu làm thế nào lại nhờ vào y thuật cùng quyền mưu, đùa bỡn triều đình, một tay che trời, nhất thống non sông.

Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 1: Gian thần chi tử (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 1: Gian thần chi tử (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 1: Gian thần chi tử (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 2: Cướp dân nữ rồi Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 3: Đổi trắng thay đen (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 3: Đổi trắng thay đen (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 3: Đổi trắng thay đen (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 4: Ăn nói bừa bãi (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 4: Ăn nói bừa bãi (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 4: Ăn nói bừa bãi (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 5: Dương dương đắc ý (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 5: Dương dương đắc ý (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 5: Dương dương đắc ý (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 6: Bút hội (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 6: Bút hội (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 6: Bút hội (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 7: Câu đối (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 7: Câu đối (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 7: Câu đối (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 8: Đơn giản, thô bạo (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 8: Đơn giản, thô bạo (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 8: Đơn giản, thô bạo (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 9: Cảm giác đã lâu (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 9: Cảm giác đã lâu (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 10: Đan Thư Thiết Khoán (Thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 10: Đan Thư Thiết Khoán (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 11: Đà Nhai (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 11: Đà Nhai (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 11: Đà Nhai (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 12: Khuyển xỉ đảo câu tiễn (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 12: Khuyển xỉ đảo câu tiễn (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 12: Khuyển xỉ đảo câu tiễn (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 13: Phòng ngừa chu đáo (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 13: Phòng ngừa chu đáo (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 13: Phòng ngừa chu đáo (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 14: Có tật xấu (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 14: Có tật xấu (Hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 15: Có ơn tất báo (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 15: Có ơn tất báo (Trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 15: Có ơn tất báo (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 16: Hư Hỏng vs Bại Hoại (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 16: Hư Hỏng vs Bại Hoại (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 17: Huyết thống cho phép (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 17: Huyết thống cho phép (trung) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 17: Huyết thống cho phép (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 18: Khổ tâm (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 18: Khổ tâm (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 19: Bắt chước lời người khác (thượng) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 19: Bắt chước lời người khác (hạ) Quyển 1: Gian thần chi tử - Chương 20: Người nghèo không có thịt ăn (thượng)