doc truyen y thien chi lam cuu ytclc truyen chu ebook prc download full

Ỷ Thiên Chi Lâm Cửu

Hoàn thành 40 Chương 2272 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nga Mi Lâm cửu Chương 2: Gặp Gỡ Mạc Thanh Cốc Chương 3: Gặp Được Trương Vô Kỵ Chương 4: Vây công Quang Minh đỉnh Chương 5: Máu Tình Trùng Chương 6: Sinh Tử Tùy Tướng Chương 7: Nghe lén Chương 8: Gặp được Tống Thanh Thư Chương 9: Bị Thương Chương 10: Dương Bất Hối Chương 11: Vị hôn thê? Chương 12: Hôn Lễ Chương 13: Chu Chỉ Nhược bị thương Chương 14: Muốn giết Mạc Thanh Cốc? Chương 15: Cứu người (thượng) Chương 16: Cứu người ( hạ ) Chương 17: Vây công Võ Đang Chương 18: Mạc Thanh Cốc tỉnh lại Chương 19: Hủy khuôn mặt Ân Ly Chương 20: Cha và con gái hòa hảo Chương 21: Nổi Buồn của Trương Vô Kỵ Chương 22: Chu Chỉ Nhược Cướp Cô Dâu Chương 23: Tình địch Chương 24: Cửu Âm Bạch Cốt Trảo Chương 25: Chu Chỉ Nhược nuốt lời Chương 26: Cùng là khổ tình nhân Chương 27: Dã Tâm Của Chu Chỉ Nhược Chương 28: Lần đầu tiên giết người Chương 29: Chữa thương Chương 30: Chạy trối chết Chương 31: Miêu Cương nữ tử Chương 32: Tung Sơn Thiếu Lâm Chương 33: Ân Ly cùng Chu Chỉ Nhược Chương 34: Ta đáp ứng ngươi Chương 35: Chỉ Một Chữ Tình Chương 36: Hợp mưu Chương 37: Giết Chưởng Môm Côn Luân Chương 38: Cái Bang đại hội Chương 39: Đại hội xét xử Chương 40: Không phải kết cục