truyen y quan cam thu yqct ebook prc download full

Y Quan Cầm Thú

Hoàn thành 129 Chương 2820 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: HORMONE GÂY HỌA Chương 2: THIÊU ĐỐT ĐI! DỤC HỎA Chương 3: ĐI TÂN THẾ GIỚI Chương 4: ĐAU THỐNG KINH KHÓ THỂ MỞ MIỆNG Chương 5: TIẾNG SÚNG ĐỘT NHIÊN VANG LÊN Chương 6: MỌI NGƯỜI KHÔNG MUỐN LÀM NÔ LỆ! Chương 7: SỰ CHỐNG LẠI CỦA BỈ ĐẶC NHÂN Chương 8: ĐẤU GIÁ CÙNG CẠNH TRANH Chương 9: ĐIỀU KIỆN CHỦ NÔ Chương 10: ÁI TÌNH HAY DỤC VỌNG Chương 11: NỮ NHÂN THIỆN BIẾN Chương 12: PHÙ DUNG TRƯỚNG NOÃN THÙY TIÊN TRI Chương 13: TRÊN ĐỜI KHÔNG CÓ BỮA CƠM TRƯA MIỄN PHÍ Chương 14: GIẢI LINH HOÀN NHU HỆ LINH NHÂN Chương 15: CẢM TÌNH LÀ THANH KIẾM HAI LƯỠI Chương 16: PHIỀN NÃO CỦA NGUYÊN SOÁI Chương 17: MẮT HAI MÍ CÙNG KÍNH LÃO Chương 18: THÁI TỬ ÂM HIỂM Chương 19: MÃI XUÂN BẤT THÀNH NHÂN NGHĨA TẠI Chương 20: BỆNH KÍN CỦA THÁI TỬ Chương 21: NGƯỜI LẤY OÁN TRẢ ƠN Chương 22: NGANG THỦ NHẤT VỌNG HÀ KỲ TÔN DÃ Chương 23: VÔ ĐỊCH PHONG HUNG ĐẠI PHÁP (1) Chương 24: VÔ ĐỊCH PHONG HUNG ĐẠI PHÁP (2) Chương 25: AI DÁM CHỌC TA? Chương 26: NẮM TAY PHẪN NỘ Chương 27: TRÊN ĐỜI KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ Chương 28: GIÓ BỤI CHUYỆN XƯA Chương 29: CHIẾN TRANH KHÔNG KHÓI SÚNG Chương 30: NHÀ DỘT LẠI LIÊN TỤC GẶP MƯA Chương 31: TA MUỐN ĐÀO VONG Chương 32: MÃ CỨU CỐ SỰ Chương 33: MỆNH LÀ PHẢI ĐÁNH MỚI CÓ Chương 34: NHÂN SINH TỰ CỔ THÙY VÔ TỬ Chương 35: CỨ NHƯ VẬY MÀ NHẢY XUỐNG SAO? Chương 36: VỎ QUÝT DÀY CÓ MÓNG TAY NHỌN Chương 37: LIỄU ÁM HOA MINH HỰU NHẤT THÔN Chương 38: MÙI VỊ CỦA MÁU Chương 39: ĐÊ NHÂN LƯU LÃNG Chương 40: GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY Chương 41: KHÔNG PHẢI OAN GIA KHÔNG GẶP MẶT Chương 42: NỘI ĐAN ĐỘT BIẾN Chương 43: ĐẠI ĐAO HƯỚNG ĐẦU ĐỊCH NHÂN CHÉM TỚI Chương 44: BÊN DƯỚI THẦN TƯỢNG Chương 45: CÓN SỐNG THẬT TỐT Chương 46: CÙNG CHUNG MỐI THÙ Chương 47: CÁI CHẾT CỦA ĐẾ QUÂN Chương 48: THIÊU ĐỐT TẤT YẾU Chương 49: SÁT LONG THỦ ĐẢN (GIẾT RỒNG LẤY TRỨNG) Chương 50: CAO THỦ CÔ ĐƠN