doc truyen y nhan hao nguyet ynhn truyen chu ebook prc download full

Y Nhân Hạo Nguyệt

Hoàn thành 49 Chương 3445 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Sao lại thành tiểu Tam Chương 2: Đánh bất ngờ Chương 3: Kẻ thần bí Chương 4: Hiểm cảnh Chương 5: Phạm Cốc Lâu Lan Chương 6: Chiến nước miếng Chương 7: Chiến nước miếng ( hai ) Chương 8: Mặc Thất Tần vs Cơ Uyển Anh Chương 9: Bí quyết Chương 10: Tu La tháp Chương 11: Hoá ra là thích khách Chương 12: Lần thứ hai giao đấu Chương 13: Thám hiểm cổ mộ Chương 14: Thám hiểm cổ mộ ( hai ) Chương 15: Thám hiểm mộ cổ (3) Chương 16: Thám hiểm cổ mộ ( bốn ) Chương 17: Nến Vũ Chương 18: “Chân tướng” trong truyền thuyết Chương 19: Luận bàn Chương 20: Vô tình gặp gỡ Chương 21: Mặc Thất Tần & Minh Trạch Chương 22: Rời đi như thế nào không tổn thương? Chương 23: Tiêu tan Chương 24: Bang phái tụ hội? Chương 25: Sẽ gặp mặt Chương 26: Sẽ gặp mặt ( hai ) Chương 27: Sẽ gặp mặt ( ba ) Chương 28: Các loại tin đồn Chương 29: Chẳng lẽ là ở chung? Chương 30: Mặc Thất Tần VS Một nhành độc tiếu Chương 31: Ngẫu nhiên gặp? ╭(╯3╰ )╮ Chương 32: Tích tụ Chương 33: Chương 33 Chương 34: Giang Bách Hàn Chương 35: Chung kết quyết đấu! Chương 36: Hiểu rõ Chương 37: You are my daylight Chương 38: Tại trò chơi gặp Chương 39: Danh phận… Chương 40: Đến thăm? Chương 41: Tra hộ khẩu? Chương 42: Phản công Chương 43: Không phải là anh không ai có thể hơn Chương 44: Hôn lễ Chương 45: Thanh chuyên Chương 46: “Bắt kẻ thông dâm “ Chương 47: Kết Chương 48: Ngọai truyện 1: JQ trong truyền thuyết Chương 49: Phiên ngọai về Bùi Lạc