doc truyen xuyen viet thanh than dieu xvttd truyen chu ebook prc download full

Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Hoàn thành 63 Chương 5122 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bị biến thành một trái trứng Chương 2: Bị nhặt về nuôi Chương 3: Bất tỉnh nên chỉ có thể uống cháo Chương 4: Hoàng Dược Sư Chương 5: Cục Lông Nhỏ tuyệt thực Chương 6: Tuyệt thực hay không tuyệt thực Chương 7: Tuyệt thực thất bại Chương 8: Cùng Độc Cô luyện kiếm [ thượng ] Chương 9: Cùng Độc Cô luyện kiếm [ hạ ] Chương 10: Săn bắn Chương 11: Tắm rửa bôi thuốc Chương 12: Độc Cô bị phạt Chương 13: Nướng thịt Chương 14: Chim điêu viết chữ Chương 15: Xuống núi Chương 16: Đại điêu trúng độc Chương 17: Độc Cô ép hỏi thuốc giải Chương 18: Tiền gian hậu sát Chương 19: Canh rắn ăn với bánh thịt là ngon nhất Chương 20: Hóa ra Âu Dương Phong là tiểu bạch kiểm* Chương 21: Buổi tối thám thính Toàn Chân giáo Chương 22: Vương Trùng Dương và Chu Bá Thông Chương 23: Có mê hương Chương 24: Độc Cô trúng xuân dược Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50