truyen xuyen viet thanh than dieu xvttd ebook prc download full

Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Hoàn thành 63 Chương 1168 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bị biến thành một trái trứng Chương 2: Bị nhặt về nuôi Chương 3: Bất tỉnh nên chỉ có thể uống cháo Chương 4: Hoàng Dược Sư Chương 5: Cục Lông Nhỏ tuyệt thực Chương 6: Tuyệt thực hay không tuyệt thực Chương 7: Tuyệt thực thất bại Chương 8: Cùng Độc Cô luyện kiếm [ thượng ] Chương 9: Cùng Độc Cô luyện kiếm [ hạ ] Chương 10: Săn bắn Chương 11: Tắm rửa bôi thuốc Chương 12: Độc Cô bị phạt Chương 13: Nướng thịt Chương 14: Chim điêu viết chữ Chương 15: Xuống núi Chương 16: Đại điêu trúng độc Chương 17: Độc Cô ép hỏi thuốc giải Chương 18: Tiền gian hậu sát Chương 19: Canh rắn ăn với bánh thịt là ngon nhất Chương 20: Hóa ra Âu Dương Phong là tiểu bạch kiểm* Chương 21: Buổi tối thám thính Toàn Chân giáo Chương 22: Vương Trùng Dương và Chu Bá Thông Chương 23: Có mê hương Chương 24: Độc Cô trúng xuân dược Chương 25: Chương 25 Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Chương 31 Chương 32: Chương 32 Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50