doc truyen xuyen tam lenh xtl truyen chu ebook prc download full

Xuyên Tâm Lệnh

Hoàn thành 49 Chương 3591 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Bạn đang đọc truyện Xuyên tâm lệnh của tác giả Cổ Long trên trang đọc truyện online. Chỉ bằng vào hai mũi tên ngăn ngắn như thế ấy mà làm cho thiên hạ xáo trộn đến thế sao? Chẳng lẽ chất độc trên đầu mũi tên ấy lại không một ai giải nổi? Và cho dù ám khí lợi hại đến đâu, đối với những bậc võ công thâm hậu lại làm sao không thể tránh đở gì được cả?

Chương 1: Thiếp Tử Thần Chương 2: Mang mang trường hận Chương 3: Mây đùn đỉnh núi Chương 4: Mưa gió đoạn trường Chương 5: Niềm oan vô lượng Chương 6: Nếp sống phong lưu Chương 7: Tâm tráng, khí hùng Chương 8: Hoa đẹp hoa si Chương 9: Đường kiếm Phi Oanh Chương 10: Tên mờ bóng hạc Chương 11: Nam nhi Thái Hồ Chương 12: Gào mưa thét gió Chương 13: Gió đùa nước dợn Chương 14: Quả trùy Trời giáng Chương 15: Đệ nhất giang sơn Chương 16: Cạm bẫy trùng trùng Chương 17: Liệt Hỏa phu nhân Chương 18: Đế Vương bí cốc Chương 19: Mưa gió tơi bời Chương 20: Đa thiểu tình cừu Chương 21: Vô Trường Quân Chương 22: Côn Lôn song tuyệt Chương 23: Côn Lôn Sơn Thần Bí Chương 24: Thiên Hình Địa Ảnh Chương 25: Họa Trung Đắt Phúc Chương 26: Dĩ Độc Trị Độc Chương 27: Cục Diện Đảo Điên Chương 28: Nguy Hiểm Trùng Trùng Chương 29: Luyện Hồn Đầm Chương 30: Bí Mật Tình Nhân Tiễn Chương 31: Thanh Kiếm Lôi Đình Chương 32: Trở Lại Kim Sơn Tự Chương 33: Đêm Lạnh Băng Ngàn Chương 34: Thập Phần Nguy Hiểm Chương 35: Quay Về Ngày Cũ Chương 36: Nghĩa Tế Bất Ngờ Chương 37: Bí Mật Thôi Mộng Thảo Chương 38: Bão Tố Đêm Tân Hôn Chương 39: Tình Nhân Tiển Xuất Hiện Chương 40: Tử Chiến Dưới Triền Đồi Chương 41: Phút Tử Vong Chương 42: Yêu Trong Cõi Chết Chương 43: Thập Tử Nhất Sinh Chương 44: Khẩu Phật Tâm Xà Chương 45: Mưa Gió Kinh Châu Chương 46: Một Cuộc Dàn Cảnh Chương 47: Xuất Ngũ Nhập Thần Chương 48: Long Hổ Hội Đồng Đình Chương 49: Tình Nhân Tiển Xuất Hiện