doc truyen xuyen qua thanh nong phu xqtnp truyen chu ebook prc download full

Xuyên Qua Thành Nông Phụ

Hoàn thành 59 Chương 6713 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuyên qua đến nông gia Chương 2: Chương 2 Chương 3: Nấu cơm. Chương 4: Thu hoạch lúa. Chương 5: Chuẩn bị đồ cưới. Chương 6: Thành thân. Chương 7: Tân gia sau tân hôn. Chương 8: Chuẩn bị trước ngày lại mặt. Chương 9: Lại mặt Chương 10: Đào hầm Chương 11: Chợ Chương 12: Sắp xếp đồ vật Chương 13: Giao mạch Chương 14: Làm quần áo dày, dính vải lẻ. Chương 15: Một ngày nói chuyện phiếm Chương 16: Thu hoạch vụ thu. Chương 17: Nông gia việc vặt. (1) Chương 18: Nông gia việc vặt. (2) Chương 19: Nông gia việc vặt. (3) Chương 20: Nông gia việc vặt. (4) Chương 21: Mua ruộng. Chương 22: Vào núi hái hoa tiêu. Chương 23: Bán phối phương. Chương 24: Chọn mua. Chương 25: Chuyện nhà nông (1). Chương 26: Chuyện nhà nông (2). Chương 27: Chuyện nhà nông (3). Chương 28: Chuyện nhà nông (4). Chương 29: Chuyện nhà nông (5). Chương 30: Chuyện nhà nông (6). Chương 31: Chuyện nhà nông (7) Chương 32: Xây nhà (1) Chương 33: Xây nhà (2) Chương 34: Chuyển vào nhà mới, mời khách Chương 35: Cuộc sống thoải mái (1). Chương 36: Cuộc sống thoải mái.(2) Đốt than củi. Chương 37: Cuộc sống thoải mái (3) Giết heo Chương 38: Có thai (1). Chương 39: Có thai (2). Chương 40: Mừng năm mới (1). Chương 41: Mừng năm mới. (2). Chương 42: Mua tơ lụa làm áo sơ sinh. (1). Chương 43: Mua tơ lụa làm quần áo sơ sinh Chương 44: Chương 44 Chương 45: Bánh bao nhỏ đáng yêu Chương 46: Ở cữ. Chương 47: Tiểu Thạch đầu đầy tháng. Chương 48: Hai ba chuyện nhà nông. Chương 49: Xe đẩy. Chương 50: Xảy ra chuyện.