truyen xuyen qua thanh nong phu xqtnp ebook prc download full

Xuyên Qua Thành Nông Phụ

Hoàn thành 59 Chương 813 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xuyên qua đến nông gia Chương 2: Chương 2 Chương 3: Nấu cơm. Chương 4: Thu hoạch lúa. Chương 5: Chuẩn bị đồ cưới. Chương 6: Thành thân. Chương 7: Tân gia sau tân hôn. Chương 8: Chuẩn bị trước ngày lại mặt. Chương 9: Lại mặt Chương 10: Đào hầm Chương 11: Chợ Chương 12: Sắp xếp đồ vật Chương 13: Giao mạch Chương 14: Làm quần áo dày, dính vải lẻ. Chương 15: Một ngày nói chuyện phiếm Chương 16: Thu hoạch vụ thu. Chương 17: Nông gia việc vặt. (1) Chương 18: Nông gia việc vặt. (2) Chương 19: Nông gia việc vặt. (3) Chương 20: Nông gia việc vặt. (4) Chương 21: Mua ruộng. Chương 22: Vào núi hái hoa tiêu. Chương 23: Bán phối phương. Chương 24: Chọn mua. Chương 25: Chuyện nhà nông (1). Chương 26: Chuyện nhà nông (2). Chương 27: Chuyện nhà nông (3). Chương 28: Chuyện nhà nông (4). Chương 29: Chuyện nhà nông (5). Chương 30: Chuyện nhà nông (6). Chương 31: Chuyện nhà nông (7) Chương 32: Xây nhà (1) Chương 33: Xây nhà (2) Chương 34: Chuyển vào nhà mới, mời khách Chương 35: Cuộc sống thoải mái (1). Chương 36: Cuộc sống thoải mái.(2) Đốt than củi. Chương 37: Cuộc sống thoải mái (3) Giết heo Chương 38: Có thai (1). Chương 39: Có thai (2). Chương 40: Mừng năm mới (1). Chương 41: Mừng năm mới. (2). Chương 42: Mua tơ lụa làm áo sơ sinh. (1). Chương 43: Mua tơ lụa làm quần áo sơ sinh Chương 44: Chương 44 Chương 45: Bánh bao nhỏ đáng yêu Chương 46: Ở cữ. Chương 47: Tiểu Thạch đầu đầy tháng. Chương 48: Hai ba chuyện nhà nông. Chương 49: Xe đẩy. Chương 50: Xảy ra chuyện.