doc truyen xuyen qua hoang da xqhd ebook prc download full

Xuyên Qua Hoang Dã

Hoàn thành 73 Chương 1267 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bắt Đầu Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chính Thức Cầu Hôn cùng Bắt Đầu Bế Quan Chương 6: Ngày Đầu Tiên Bắt Đầu Tu Hành Chương 7: Gặp Lại Chương 8: Chuẩn Bị Cơm Tối Chương 9: Huấn Luyện Thực Chiến Chương 10: Tác Dụng của Nội Lực Chương 11: Cuộc Nói Chuyện Chương 12: Thận Nhập Chương 13: Bằng Hữu cùng Đi Săn Chương 14: Bằng Hữu cùng Đi Săn (2) Chương 15: Bằng Hữu cùng Đi Săn (3) Chương 16: Chạy Trốn Chương 17: Thổ Lộ cùng Vượt Qua Chương 18: Liên Hoan a Liên Hoan Chương 19: Bội La Chương 20: Tai Nạn Sinh Hoạt Của Bội La Chương 21: Nguy Cơ Sắp Ập Tới Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chủng Tộc Kì Lạ Chương 24: Ở Cùng Tộc Ngõa Đạt Chương 25: Cuộc Sống Dưới Lòng Đất Chương 26: Chủng Tộc Đặc Biệt Bất Ngờ Chương 27: Giải Quyết Liễu Cùng Nha! Chương 28: Tìm Kiếm Trùng Thú Chương 29: Chương 29 Chương 30: Hệ Xúc Tua Tà Ác Chương 31: Chương 31 Chương 32: Minh Phong cùng Phong Hổ Chương 33: Trả Thù Chương 34: Chương 34 Chương 35: Mỹ Thực Chương 36: Tử Linh Giới Chương 37: Chiến Tranh Chương 38: Tình Thế Nghịch Chuyển Chương 39: Chiến Tranh Chấm Dứt Chương 40: Trở Lại Căn Cứ Chương 41: Nửa Kia của Bội La Chương 42: Đạo Cụ A! ! Chương 43: Trở Về Bộ Lạc Chương 44: Nhân Tộc Đại Biến Chương 45: Thoại Phân Lưỡng Đầu Chương 46: Bí Mật Của Phong Hổ Chương 47: Thai Động Chương 48: Chương 48 Chương 49: Cái Tên Quyết Định Chương 50: Bắt Đầu Mới