doc truyen xuyen qua hoang da xqhd truyen chu ebook prc download full

Xuyên Qua Hoang Dã

Hoàn thành 73 Chương 3811 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Bắt Đầu Chương 2: Chương 2 Chương 3: Chương 3 Chương 4: Chương 4 Chương 5: Chính Thức Cầu Hôn cùng Bắt Đầu Bế Quan Chương 6: Ngày Đầu Tiên Bắt Đầu Tu Hành Chương 7: Gặp Lại Chương 8: Chuẩn Bị Cơm Tối Chương 9: Huấn Luyện Thực Chiến Chương 10: Tác Dụng của Nội Lực Chương 11: Cuộc Nói Chuyện Chương 12: Thận Nhập Chương 13: Bằng Hữu cùng Đi Săn Chương 14: Bằng Hữu cùng Đi Săn (2) Chương 15: Bằng Hữu cùng Đi Săn (3) Chương 16: Chạy Trốn Chương 17: Thổ Lộ cùng Vượt Qua Chương 18: Liên Hoan a Liên Hoan Chương 19: Bội La Chương 20: Tai Nạn Sinh Hoạt Của Bội La Chương 21: Nguy Cơ Sắp Ập Tới Chương 22: Chương 22 Chương 23: Chủng Tộc Kì Lạ Chương 24: Ở Cùng Tộc Ngõa Đạt Chương 25: Cuộc Sống Dưới Lòng Đất Chương 26: Chủng Tộc Đặc Biệt Bất Ngờ Chương 27: Giải Quyết Liễu Cùng Nha! Chương 28: Tìm Kiếm Trùng Thú Chương 29: Chương 29 Chương 30: Hệ Xúc Tua Tà Ác Chương 31: Chương 31 Chương 32: Minh Phong cùng Phong Hổ Chương 33: Trả Thù Chương 34: Chương 34 Chương 35: Mỹ Thực Chương 36: Tử Linh Giới Chương 37: Chiến Tranh Chương 38: Tình Thế Nghịch Chuyển Chương 39: Chiến Tranh Chấm Dứt Chương 40: Trở Lại Căn Cứ Chương 41: Nửa Kia của Bội La Chương 42: Đạo Cụ A! ! Chương 43: Trở Về Bộ Lạc Chương 44: Nhân Tộc Đại Biến Chương 45: Thoại Phân Lưỡng Đầu Chương 46: Bí Mật Của Phong Hổ Chương 47: Thai Động Chương 48: Chương 48 Chương 49: Cái Tên Quyết Định Chương 50: Bắt Đầu Mới