doc truyen xuyen hoi co dai chung bao tu xhcdcbt truyen chu ebook prc download full

Xuyên Hồi Cổ Đại Chủng Bao Tử

Hoàn thành 68 Chương 3278 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Sơ ngộ Chương 2: Chung giường và tắm gội. Chương 3: Đi khám bệnh Chương 4: Cá Thất Bảo hấp chay nguyên con và canh cá viên rau nhút* Chương 5: A sao nam Chương 6: Dựng phu Đàn ông có bầu Chương 7: Cãi vã Chương 8: Cái gọi là bệnh phong hàn Chương 9: Chung giường Chương 10: Động thai. Chương 11: Sinh non. Chương 12: Hài nhi Chương 13: Thai mộng Chương 14: Trừ tịch. Chương 15: Chia giường Chương 16: Ngươi là ca nhi Chương 17: Tết Nguyên Tiêu. Chương 18: Phiên ngoại - Nỗi buồn phiền của một thân thư đồng. Chương 19: Phiên ngoại 2 - Quá trình trưởng thành của mặt than Chương 20: Cua đồng Chương 21: Phá thai Chương 22: Hiểu lầm Chương 23: Thành thân Chương 24: “Vợ!”. Chương 25: Tâm ý Chương 26: Ngày qua ngày. Chương 27: Mua dê Chương 28: Sảy thai!. Chương 29: Đừng đi. Chương 30: Chuyện cũ Chương 31: Nó đạp!. Chương 32: Nụ hôn đầu Chương 33: Thanh Minh Chương 34: Cơm chín rồi ư! Chương 35: Chung kẻ thù Chương 36: Bày tỏ. Chương 37: Ghen!. Chương 38: Chiến tranh. Chương 39: Làm hòa. Chương 40: Ngả bài Chương 41: An tâm Chương 42: Nước nóng Chương 43: Thủy đậu Chương 44: Trả lời Chương 45: Cha con Chương 46: Lây bệnh Chương 47: Trở dạ (Thượng). Chương 48: Trở dạ (Hạ). Chương 49: Tô Tân Chương 50: Tháng kiêng cữ!.