truyen xui xeo chia tay di xx ctd xxctd ebook prc download full

Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Hoàn thành 54 Chương 768 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Xui xẻo và vàng là cùng dạng… Chương 2: Không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn… Chương 3: Yêu thương tăm tối vậy a… Chương 4: Người dọa người, hù chết người… Chương 5: Điều dự cảm “Đáng sợ” ấy… Chương 6: Boss là phúc hắc?!… Chương 7: Thầm mến?!! Chương 8: Thật mất mặt đó, anh quỷ à… Chương 9: Tiêu chuẩn đồng thời… Chương 10: Ách, có quỷ đột kích… Chương 11: Tay bánh bao dẫn ra bi kịch (Thượng) Chương 12: Tay bánh bao dẫn ra bi kịch (trung) Chương 13: Tay bánh bao dẫn phát bi kịch (hạ) . . Chương 14: Nửa trái dưa leo dẫn phát bi kịch… Chương 15: Nhân sinh bi hài kịch… Chương 16: Tôi yêu may mắn… Chương 17: Nhật ký du lịch (thượng)… Chương 18: Nhật ký du lịch (trung)… Chương 19: Nhật ký du lịch (hạ)… Chương 20: Cái gọi là bày tỏ… Chương 21: Thiện ác có báo… Chương 22: Khó hiểu a khó hiểu… Chương 23: Cùng giới hút nhau… Chương 24: Cái gọi là tiêu chuẩn hai tầng… Chương 25: Ở chung a ~ … Chương 26: Boss rất phúc hắc… Chương 27: Cẩu huyết xui xẻo… Chương 28: Cơm trưa tình yêu?… Chương 29: Thuật sĩ hay liệt sĩ?… Chương 30: Nhà Boss thật quỷ dị… Chương 31: Tình cảm của Boss… Chương 32: Đãi ngộ đặc biệt Chương 33: Người quan trọng nhất Chương 34: Như vậy rất tốt… Chương 35: tinh thần trọng nghĩa của bi kịch… Chương 36: Buồn bực khó chịu… Chương 37: Boss giận dữ vì Tiểu Ngôn (thượng)… Chương 38: Boss nổi giận vì tiểu Ngôn (hạ)… Chương 39: Cáo mượn oai hùm… Chương 40: Đế vương hay trung khuyển… Chương 41: Lại thấy kỳ tích… Chương 42: Bao che khuyết điểm… Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Quỷ truy tinh Chương 46: Tỏ tình… Chương 47: Phỏng vấn Chương 48: Bị hôn! Chương 49: Vô đề Chương 50: Cầm thú