doc truyen xuat sao xs truyen chu ebook prc download full

Xuất Sao

Hoàn thành 72 Chương 4722 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Trên đời này ai cũng có điểm yêu.

Hắn không những không có mà còn để lộ rõ ràng cho người khác thấy.

Điêu Đình Văn muốn lợi dụng những điểm yếu đó.