doc truyen xin chao em gai xceg truyen chu ebook prc download full

Xin Chào, Em Gái!

Hoàn thành 50 Chương 5716 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

- Anh yêu em.

- Anh hai!

- Đừng gọi anh hai nữa. Anh không phải anh của em, chúng ta không cùng chung huyết thống!