doc truyen xin chao em gai xceg ebook prc download full

Xin Chào, Em Gái!

Hoàn thành 50 Chương 1549 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

- Anh yêu em.

- Anh hai!

- Đừng gọi anh hai nữa. Anh không phải anh của em, chúng ta không cùng chung huyết thống!