doc truyen xich bat vo tinh xbvt truyen chu ebook prc download full

Xích Bát Vô Tình

Hoàn thành 42 Chương 2833 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

"Xích Bát Vô Tình Tiêu" là trác hiệu của một nhân vật giang hồ.

Thông thường những người chuyên hành khứ giang hồ đều có một trác hiệu, có khi do người đó tự đặt, nhưng cũng có lúc do người khác đặt ra, cứ gọi mãi rồi quen đi, thậm chí không ai nhớ tên họ thật là gì nữa.

Xích Bát Vô Tình Tiêu là người như thế.

Thực ra vẫn còn một số người nhớ được tên họ người đó là Tiêu Kỳ Vũ, nhưng hầu như không ai dùng tên họ để xưng hô.

Binh khí tuỳ thân của Xích Bát Vô Tình Tiêu là một chiếc ngọc tiêu bằng thúy ngọc được chạm khắc hết sức công phu.

Theo tuyên ngôn trong giang hồ thì mỗi khi chiếc ngọc tiêu này xuất thủ, đối phương không chết cũng bị thương, Xưa nay chưa có trường hợp ngoại lệ.

Chương 1: Ôm Hận Tầm Sư Chương 2: Tái Xuất Giang Hồ Chương 3: Nhận Lời Phó Thác Chương 4: Kỳ Nhân Lâm Nạn Chương 5: Quyết Dẹp Bất Bình Chương 6: Thân Lâm Hiếm Cảnh Chương 7: Ly giang Kỳ Môn Chương 8: Hôn Nhân Cưỡng Bức Chương 9: Nặng Một Lời Thề Chương 10: Thì Hoa Tiêu Trúc Chương 11: Cuộc Tình Bi Thảm Chương 12: Giải Nỗi Oan Tình Chương 13: Hiểm Họa Trùng Trùng Chương 14: Thần Y Chữa Độc Chương 15: Nồi Da Nấu Thịt Chương 16: Hồng Nhan Bạc Mệnh Chương 17: Lấy Ân Trả Oán Chương 18: Thần Y Lâm Trọng Bệnh Chương 19: Tích Phúc Cho Chồng Chương 20: Cô Sơn Tỳ Đấu Chương 21: Tái Sinh Kim Bằng Chương 22: Tâm Bệnh Trầm Kha Chương 23: Lưu Thư Tái Biệt Chương 24: Mãi Võ Dương Oai Chương 25: Biến Cố Trong Trang Chương 26: Quả Phụ Đa Tình Chương 27: Tứ Đại Quái Nhân Chương 28: La Trang Đại Loạn Chương 29: Giải Hết Ân Tình Chương 30: Tình Huynh Ý Muội Chương 31: Tử Thi Trong Thùng Rượu Chương 32: Lục Tuần Khánh Thọ Chương 33: Con Chim Biết Nói Chương 34: Gian Nhân Trong Gánh Hát Chương 35: Hí Trường Phát Nổ Chương 36: Lão Tứ Bái Sư Chương 37: Gian Phu Sát Phụ Chương 38: Ngậm Máu Phun Người Chương 39: Tham Tiền Phản Chủ Chương 40: Giải Nỗi Hàm Oan Chương 41: Thần Oai Bát Tuyệt Chương 42: Phản Môn Đền Tội