doc truyen xi do tien nhan xdtn truyen chu ebook prc download full

Xí Đồ Tiện Nhân

Hoàn thành 58 Chương 2836 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Uất ức cũng do bản thân tạo ra Chương 2: Ngươi đã từng là người hiền lương thục đức Chương 3: Ngấm ngầm tính toán người khác có mệt mỏi không Chương 4: Tiện nhân hóa trang lên sân khấu Chương 5: Chút ngược đãi tình yêu Chương 6: Chống lại số mệnh thay đổi nhân duyên Chương 7: Vận mệnh thay đổi nhân duyên Chương 8: Vận mệnh thay đổi nhân duyên (2) Chương 9: Công chúa Ngọc Ninh Chương 10: Lén lút gặp nhau ở ngự hoa viên Chương 11: Phu quân tương lai Chương 12: Ta ở đây, đừng sợ Chương 13: Hai mảng ráng đỏ Chương 14: Việc lớn cả đời (1) Chương 15: Việc lớn cả đời (2) Chương 16: Dược thơm Chương 17: Sự thông minh của nam nhân Chương 18: Phản kích Chương 19: Nương tử Chương 20: Lễ vật và đồ cưới Chương 21: Lão tử bị lừa gạt Chương 22: Người Tây Vực Chương 23: Vật chứng khiến người ta sợ hãi Chương 24: Ăn miếng trả miếng thì sao nào Chương 25: Hừ, đồ tiện nhân... Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Xí, đồ tiện nhân Chương 32: Trên giường dễ làm Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50