doc truyen xi do tien nhan xdtn ebook prc download full

Xí Đồ Tiện Nhân

Hoàn thành 58 Chương 1412 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Uất ức cũng do bản thân tạo ra Chương 2: Ngươi đã từng là người hiền lương thục đức Chương 3: Ngấm ngầm tính toán người khác có mệt mỏi không Chương 4: Tiện nhân hóa trang lên sân khấu Chương 5: Chút ngược đãi tình yêu Chương 6: Chống lại số mệnh thay đổi nhân duyên Chương 7: Vận mệnh thay đổi nhân duyên Chương 8: Vận mệnh thay đổi nhân duyên (2) Chương 9: Công chúa Ngọc Ninh Chương 10: Lén lút gặp nhau ở ngự hoa viên Chương 11: Phu quân tương lai Chương 12: Ta ở đây, đừng sợ Chương 13: Hai mảng ráng đỏ Chương 14: Việc lớn cả đời (1) Chương 15: Việc lớn cả đời (2) Chương 16: Dược thơm Chương 17: Sự thông minh của nam nhân Chương 18: Phản kích Chương 19: Nương tử Chương 20: Lễ vật và đồ cưới Chương 21: Lão tử bị lừa gạt Chương 22: Người Tây Vực Chương 23: Vật chứng khiến người ta sợ hãi Chương 24: Ăn miếng trả miếng thì sao nào Chương 25: Hừ, đồ tiện nhân... Chương 26: Chương 26 Chương 27: Chương 27 Chương 28: Chương 28 Chương 29: Chương 29 Chương 30: Chương 30 Chương 31: Xí, đồ tiện nhân Chương 32: Trên giường dễ làm Chương 33: Chương 33 Chương 34: Chương 34 Chương 35: Chương 35 Chương 36: Chương 36 Chương 37: Chương 37 Chương 38: Chương 38 Chương 39: Chương 39 Chương 40: Chương 40 Chương 41: Chương 41 Chương 42: Chương 42 Chương 43: Chương 43 Chương 44: Chương 44 Chương 45: Chương 45 Chương 46: Chương 46 Chương 47: Chương 47 Chương 48: Chương 48 Chương 49: Chương 49 Chương 50: Chương 50