doc truyen xa hat my nhan cua lanh vuong xhmnclv truyen chu ebook prc download full

Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương
Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương

Xà Hạt Mỹ Nhân Của Lãnh Vương

Hoàn thành 116 Chương 4532 lượt đọc

report comment share

Đọc Truyện

Ngày tạo:
Ngày cập nhật:

Chương 1: Nhốt Vương phi Chương 2: Tự tổn thương thân thể Chương 3: Nghĩa vụ phu quân Chương 4: Dâm oa đãng phụ Chương 5: Giáo huấn ngươi Chương 6: Có mục đích khác Chương 7: Như ngươi mong muốn Chương 8: Nhục nhã cực hạn Chương 9: Ám sát đêm động phòng Chương 10: Bảo vệ trong sạch Chương 11: Vu oan giá họa Chương 12: Bị giam trong địa lao Chương 13: Song Nhi cầu tình Chương 14: Kẻ ác ý viếng thăm Chương 15: Bẻ gẫy ngón tay Chương 16: Chịu hình trong địa lao Chương 17: Vết thương chồng chất Chương 18: Sống chết do số Chương 19: Vương phi trúng độc Chương 20: Song Nhi hạ độc Chương 21: Lấy mạng chủ tử Chương 22: Thả cô ta đi Chương 23: Hạ độc để cứu người Chương 24: Cho ta cơ hội Chương 25: Dụng tâm đền bù Chương 26: Làm ngươi thay đổi Chương 27: Kinh thành kỳ án Chương 28: Nguyện làm mồi dụ Chương 29: Tham tuyển Thánh nữ Chương 30: Quấn quýt giữ chặt lấy Chương 31: Tự rước lấy nhục Chương 32: Khác biệt một trời Chương 33: Đại hội Thánh nữ Chương 34: Mạn Tâm bị cướp Chương 35: Mùi hương của ngọc trụy(*) Chương 36: Manh mối bị gián đoạn Chương 37: Nam nhân mang mặt nạ Chương 38: Kéo dài thời gian Chương 39: Ôm cây đợi thỏ Chương 40: Động thiên có khác Chương 41: Tổ chức thần bí Chương 42: Hoảng sợ Chương 43: Ngạc nhiên vui mừng ngoài ý muốn Chương 44: Cô nương bảy mươi tuổi Chương 45: Bị nhốt trong động Chương 46: Không đánh mà lui Chương 47: Tránh khỏi kiếp số Chương 48: Hỉ nộ vô thường Chương 49: Gương mặt trẻ con Chương 50: Máu chảy không ngừng